تماس با ما


Boxing360

بوكس ۳۶۰

نيويورک، خیابان بلیکر شماره ۱۸۳

شماره تلفن: ۲۱۲۵۰۵۵۵۷۷ شماره فاکس: ۲۱۲۵۰۵۳۲۹۳


رئیس و مدیر عامل اجرایی: ماریو یعقوبی

مدیر بازاریابی: واین بیلوتی

مشاور: ازوالدو گونزالس

ترتیب دهنده مسابقات:

 


نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha